Kuşkusuz

Bir zamanlar edindiğimiz düşüncelerin sağlamlığından kuşku duymadan yıllar geçiririz...

Geçmişi yeniden gözden geçirmeye döndüren şey, çoğu kez yenilgilerimizdir.